Güneş Enerjisi (Solar)

GÜNEŞ ENERJİSİ ÇİFTLİKLERİ GELİŞTİRİYORUZ!

PV güç projeleri karmaşıktır. Farklı geçmişlere sahip EnkaPlus uzmanları, bu projeleri gerçekleştirmek için tutku ve yetkinlikle birlikte çalışır.

Sadece kendi projelerimizi planlamakla kalmıyor, müşterilerimiz adına güneş enerjisi çiftlikleri de kuruyoruz. Tecrübelerimize dayanarak, hemen hemen her talep için çözümler sunabiliyoruz. EnkaPlus şebekeye bağlı güneş enerjisi santralleri için güvenilir proje geliştiriciniz ve sistem entegratörünüzdür.

Yenilenebilir enerji projelerinin öncüsü olarak EnkaPlus, güneş enerjisi santralleri geliştirmekte, inşa etmekte ve bakımını yapmaktadır ve bu nedenle, her yeni projenin fayda sağladığı muazzam bir deneyim zenginliğine sahiptir. Arazi sahipleri, topluluklar, kamu hizmetleri ve yatırımcılar bu harika deneyimden yararlanabilir. Çevre dostu, güvenli ve ucuz bir elektrik kaynağı için güneş enerjisini kullanma fırsatını yakalayın.

Bir bakışta güçlü yönlerimiz:

  • Kapsamlı deneyim: Güneş enerjisi santralleri geliştiriyor ve inşa ediyoruz.
  • Eksiksiz paket: Uygun bir saha bulma ve proje planlamasından gerçekleştirmeye, operasyonlara ve yeniden güçlendirmeye kadar
  • Güvenilir proje ortağı: Proje geliştirmede bölgesel işbirliği ortaklarımız ve belediye enerji tedarikçileri ile işbirliklerimiz var.
  • Bağımsızlık: Tüm önemli tesis ve bileşen tedarikçileriyle işbirliği yapıyoruz ve gelirleri optimize etmek için her saha için ideal tesisi seçiyoruz
  • Karmaşık araziler için çözümler: EnkaPlus, zorlu arazilerde şebeke ölçekli güneş enerjisi santralleri için lider proje geliştiricisidir.
  • İhalelerde başarılı: EnkaPlus, dünya çapında birçok pazarda enerji satın alma anlaşmalarıyla ilgili çok sayıda ihale kazandı

Kalite Odaklı Proje Geliştirme

İlgili tüm taraflar birlikte çalışırsa, bir ila üç yıl içinde bir güneş enerjisi santrali geliştirilebilir ve gerçekleştirilebilir. Sözümüz: EnkaPlus’da tüm hizmetleri projelendirme aşamasında dışlanmadan tek elden alırsınız.

Her güneş enerjisi projesi, gölgesiz bir yer arayışıyla başlar. Odak noktamız: Şebeke entegrasyonu için şebeke ölçeğinde serbest alan enerji santralleri. Sizinle işbirliği yaparak bölgenizdeki ideal çözümü arıyoruz. EnkaPlus, verim raporları hazırlar ve tesis konseptlerini hazırlar. Kira sözleşmeleri, planlama izinleri ve şebekeye elektrik beslemesi seçenekleriyle gibi tüm işlemerle biz ilgileniyoruz.

Modüllerin sayısını ve türünü ve ayrıca sahadaki koşullara göre uyarlanmış montaj sistemlerini tanımlarız. Ayrıca uzmanlarımız, bileşen üreticileriyle çerçeve sözleşmeler ve bankalarla uygun kredi koşulları müzakere ederek projenin karlılığını optimize eder. Finansman uzmanlarımız, yatırımcıları ve onaylanmış projelerimizin finansmanını araştırır.

İnşaat yönetimini üstlenir ve inşaat aşamasındaki tüm faaliyetleri koordine ederiz. Modüller, montaj sistemleri, güç invertörleri ve transformatörler (varsa) teslim edilir, monte edilir ve kablolanır. Saha koşullarına bağlı olarak yol yapım önlemleri gerekli olabilir. EnkaPlus, santrali topraklama kablosu ile elektrik şebekesine bağlayarak işletmeye alır.

Tesis devreye alındıktan sonra 24 saat kontrol odamızdan izlenmektedir. Servis teknisyenlerimiz düzenli olarak gerekli incelemeleri ve onarımları gerçekleştirir. Sorunsuz çalışması sayesinde varlık sahibi için 30 yıl ve üzeri bir süre boyunca santralin karlılığını güvence altına alıyoruz.