Hastane Temizligi

Hijyen üst düzeyde; Temizlik ve hijyen hiçbir yerde hastaneler, rehabilitasyon merkezleri ve huzurevleri kadar önemli değildir. Hastalar, ziyaretçiler ve çalışanlar burada sadece kendilerini rahat hissetmemeli, aynı zamanda enfeksiyon riskine karşı da etkin bir şekilde korunmalıdır. Bu, deneyimli ve kalifiye uzmanlarımız tarafından rutin olarak yürütülen özel prosedürler ve süreçler gerektirir.

Hem bakım temizliği hem de ameliyathanelerde, yoğun bakım ve laboratuvar alanlarında dezenfekte edici temizlik için katı hijyen düzenlemelerine uyulmasını sağlarlar. EnkaPlus, bilgi birikimini hasta güvenliği ittifakına katkıda bulunur.

Ayrıca hasta taşıma ve eskort hizmeti, yardımcı hemşirelik faaliyetleri, teslim alma ve teslim hizmetleri ile yatak hazırlama ve koğuş mutfağı hizmeti gibi ek hizmetler ile klinik personelini desteklemekte ve rahatlatmaktayız.